20 grudnia 2010

Tu podaj tekst alternatywny


Niech Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór,
tak jak cały nadchodzący Nowy 2011 Rok
upłyną Wam w szczęściu i radości.


ceramika artystyczna/ceramic sculpture 2010, Alex Johanson


13 grudnia 2010

Mędrcy z dalekich krajów wyruszyli...

Tu podaj tekst alternatywnyTrzej królowie to mędrcy (nazywani także magami) ze wschodu wspomniani już w Starym Testamencie. Według Ewangelii Świętego Mateusza było to trzech mędrców przybyłych do Jerozolimy w poszukiwaniu króla, o którym powiedziała im przepowiednia.
Imiona: Kacper, Melchior i Baltazar zostały nadane prawdopodobnie dopiero w średniowieczu.
Co to jest Mirra?: Mirra to żywica drzewa Commiphora abyssinica używana do balsamowania. Mirra służyła także do wyrobu kadzideł i pachnideł...więcej


ceramika artystyczna/ceramic sculpture 2010, Alex Johanson

10 grudnia 2010

Wybory królów i królików ...Tu podaj tekst alternatywny

Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Wybory są też powszechnie przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest albo ordynacją wyborczą, albo ustawą o wyborze np. prezydenta RP. (źródło wikipedia.pl)

Wolność to nie odrzucenie kompromisów, lecz świadomy wybór i zgoda na wszystkie konsekwencje tego wyboru.
Paulo Coelho


ceramika artystyczna/ceramic sculpture 2010, Alex Johanson