10 grudnia 2010

Wybory królów i królików ...Tu podaj tekst alternatywny

Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Wybory są też powszechnie przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest albo ordynacją wyborczą, albo ustawą o wyborze np. prezydenta RP. (źródło wikipedia.pl)

Wolność to nie odrzucenie kompromisów, lecz świadomy wybór i zgoda na wszystkie konsekwencje tego wyboru.
Paulo Coelho


ceramika artystyczna/ceramic sculpture 2010, Alex Johanson

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz