19 marca 2011

POLSKA MISTRZEM POLSK!


ceramika artystyczna/ceramic sculpture 2011, Alex Johanson

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz